Svenska English

Folkmusikalisk komposition

Adrian har profilerat sig som kompositör med en tydlig folkmusikanknytning. Folkmusiken återkommer som huvudsaklig konstnärlig ingrediens i det mesta han skriver.





under konstruktion...